Chính Sách Bảo Mật H3BET

Chào mừng bạn đến với Chính sách Bảo mật của H3bet. Tại H3bet, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng việc thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin diễn ra một cách an toàn và đáng tin cậy. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web cá cược H3bet. Xin hãy đọc kỹ Chính sách Bảo mật này để hiểu rõ cách chúng tôi hoạt động và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, gửi yêu cầu hoặc tương tác với chúng tôi trong quá trình sử dụng trang web H3bet. Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin thanh toán. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho bạn.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để:

  • Xác nhận và quản lý tài khoản của bạn trên H3bet.
  • Xử lý các giao dịch và thanh toán liên quan đến cá cược.
  • Cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu.
  • Cung cấp thông tin và cập nhật về các dịch vụ, khuyến mãi hoặc sự kiện liên quan đến H3bet.
  • Liên lạc với bạn để hỗ trợ và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài khoản của bạn.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp. Chúng tôi sử dụng các phương pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, mất mát hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên và đối tác có nhu cầu truy cập thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện công việc cụ thể và họ phải tuân thủ các quy định bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp luật hoặc trong các trường hợp sau:

  • Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn, ví dụ như xử lý thanh toán hoặc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.
  • Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân khi có yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan pháp luật hoặc chính quyền để tuân thủ quy định pháp luật hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi và người dùng.

Cookie và công nghệ tương tự

Chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ tương tự trên trang web H3bet để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho bạn và thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân về cách bạn tương tác với trang web. Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà chúng tôi lưu trữ trên thiết bị của bạn để nhận dạng và theo dõi hoạt động của bạn. Bạn có thể tuỳ chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc cảnh báo khi có cookie được gửi đến thiết bị của bạn, nhưng việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và trải nghiệm của bạn trên trang web H3bet.

Quyền của bạn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi thu thập. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Để thực hiện các quyền này hoặc có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi nhanh chóng và giải quyết mọi yêu cầu hoặc khiếu nại của bạn một cách công bằng và đáng tin cậy.

Bảo mật trẻ em

Trang web H3bet không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Chúng tôi không có ý định thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em một cách cố ý. Nếu chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ một trẻ em dưới 18 tuổi mà không có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ, chúng tôi sẽ xoá thông tin đó ngay lập tức. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi, hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xoá thông tin đó.

Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web H3bet có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra và đọc kỹ các chính sách bảo mật của các trang web đó trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này theo ý của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web H3bet và có hiệu lực ngay sau khi được công bố. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi này có hiệu lực sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với Chính sách Bảo mật được sửa đổi.

Chúng tôi hy vọng rằng Chính sách Bảo mật này đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trên trang web H3bet. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.